Disclaimer

Door Redactie Runner's World | 14 mei 2009

Auteursrecht

Ondanks de constante zorg en aandacht die Weekbladpers Tijdschriften (uitgever van Runnersweb) besteedt aan de samenstelling van Runnersweb en de sites die bij het Runnersweb netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op www.runnersweb.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Runnersweb zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Weekbladpers Tijdschriften. Weekbladpers Tijdschriften kan er niet voor instaan dat de informatie op Runnersweb geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Weekbladpers Tijdschriften sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Runnersweb. Weekbladpers Tijdschriften is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Runnersweb verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Runnersweb.

Via Runnersweb wordt materiaal gepubliceerd, zoals artikelen of meningen, dat door derden is ingezonden. Weekbladpers Tijdschriften is niet aansprakelijk voor een eventuele schending van rechten van derden, zoals auteursrechten, of onrechtmatig handelen, ten gevolge van de publicatie van ingezonden materiaal.

Weekbladpers Tijdschriften zal zich inspannen om de beschikbaarheid van Runnersweb zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Weekbladpers Tijdschriften is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.runnersweb.nl en/of voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die is of dreigt te worden toegebracht en/of voortvloeit uit en/of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid Runnersweb te kunnen raadplegen.

Runnersweb is de digitale informatiebron van Runner’s World, een uitgave van Weekbladpers Tijdschriften. Runner’s World behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Runner’s World behoudt zich tevens het recht voor - tenzij anders is overeengekomen met de auteur - artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van de Runner’s World site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in Runnersweb land opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Weekbladpers Tijdschriften (ook niet via een eigen netwerk).

Wanneer een bezoeker/ster materiaal inzendt, dient hij/zij ervoor in te staan dat door het publiceren van het materiaal op Runnersweb geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. De bezoeker/ster is zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Deel dit artikel

Redactie Runner's World

Runner's World is hét meest gelezen hardloopblad ter wereld. Lees Runner's World en je loopt altijd voorop met de nieuwste apps, mooiste verhalen en opmerkelijkste trends.

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres *
Ja, ik ontvang graag de gratis Runner's World nieuwsbrief.
Runner's World Decembereditie 2015

Deze maand in Runner's World:

Bekijk de inhoud