Iliotibiaal bandsyndroom

De meest voorkomende knieklacht bij hardlopers.

woensdag, 13 mei 2009, 12:54
Iliotibiaal bandsyndroom

Een typische lopersblessure is het iliotibiaal bandsyndroom, ook wel de lopersknie.

Vanaf de heup tot aan de buitenkant van de knie loopt een bindweefselplaat, de tractus iliotibialis. Door overmatige belasting ligt irritatie op de loer tussen de bindweefselplaat en het bot, hetgeen kan leiden tot een slijmbeursontsteking.
Naast overbelasting spelen ook andere factoren een rol, zoals forse o-benen. Ook lopers die supineren (te veel afwikkelen langs de buitenkant van de voet) dienen gewaarschuwd te zijn. Voor iedereen geldt: wie bijvoorbeeld steeds aan dezelfde kant van een bolle weg loopt, kan klachten krijgen. Het linker- of rechterbeen wordt op die manier namelijk in een o-stand gedwongen.

Behandeling iliotibiaal bandsyndroom
De behandeling zal zich in eerste instantie op de oorzaak richten. Lopers die supineren, vinden baat bij aangepast schoeisel. O-benen kunnen gecorrigeerd worden, maar dat vereist een nogal ingrijpende operatie. Het lopen over een bolle weg dient vermeden te worden, en bij voorkeur moet een ander parkoers worden gekozen. Bij deze afwijking helpen overigens injecties met corticosteroïden wél goed en ze kunnen zeker als behandeling aanbevolen worden.

Beter is het nog om bij de eerste verschijnselen te rekken (zie onderstaand filmpje), dan ben je meestal op tijd. (Of bekijk de behandelingstips op deze pagina.)

Preventie illiotibiaal bandsyndroom