Rayonhoofden kunnen bij elkaar komen

De Elfstedentocht krijgt een vervolg: 230 kilometer langs alle Friese steden.

vrijdag, 6 januari 2017, 11:41
Rayonhoofden kunnen bij elkaar komen

Elfsteden Ultraloop heeft vergunningen al binnen.

Het is een lang gekoesterde wens in Friesland: na de even unieke als zeldzame schaatstocht, het jaarlijkse fietsevenement, de roei- en wandelvarianten, of die met de auto, motor of step, komt er weer een Elfstedentocht voor hardlopers.

SV Friesland organiseerde deze tocht in het verleden onder meer als estafette-evenement, maar ultraloper, coach en organisator Silvio Teunissen en hardloper/organisator Klaas van Heeringen (Glazen Huismarathon) slaan de handen ineen en wagen zich aan het huzarenstukje.

Culturele Hoofdstad
De vergunningen zijn inmiddels binnen, de route is bekend en ook een datum is al geprikt: zaterdag 19 mei 2018. De start vindt plaats op Pinksterzaterdag om 10.00 uur in Bolsward, waar de hardlopers op zondag samen met de steppers zullen finishen. En dag later is het dan tijd voor de 15.000 fietsers.

‘We wilden eigenlijk aansluiting zoeken bij Leeuwarden, als Culturele Hoofdstad van Europa 2018 ,’ aldus Teunissen, ‘maar kregen maar geen antwoord. Toen hebben we contact gezocht met de Friese Elfsteden Rijwieltocht en was het allemaal zo voor elkaar. We volgen ook de route van de steppers en fietsers.’

Solo
‘Het is een solotocht voor ultralopers, waarbij begeleiding gewenst is, en zeker in de nacht. Vandaar deze route. We mikken op 75 deelnemers en er is verder nog geen plan om andere afstanden of een estafette toe te voegen.’

Met 230 kilometer is deze Elfsteden Ultraloop meteen de langste loop op de Nederlandse wedstrijdkalender. Teunissen zal zelf meedoen, maar heeft dan ook al ervaring met de nog langere Griekse Spartathlon.
In 2015 was hij van acht Nederlandse deelnemers de enige die na 246 kilometer de finish haalde (bron: Bolswards Nieuwsblad).

Fietsparcours
Tijdens de fietsroute worden de volgende plaatsen aangedaan (bron Friese Elfsteden Rijwieltocht):

Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St.Jacobiparochie, St. Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Leye, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Dronrijp, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, Ysbrechtum, Sneek, IJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

Check de hele fietsroutekaart hier (PDF, maart 2016).

Tags: